OVER DE STICHTING

Stichting IRINA heeft het doel om vanuit een christelijke geloofsovertuiging een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden en welzijn van alle bevolkingsgroepen in en buiten Nederland. Dit doet de stichting doormiddel van bouwprojecten, kinderwerk en het uitdelen van levensmiddelen. Door juist jongeren te betrekken bij deze  projecten hoopt stichting IRINA de sociale betrokkenheid van jongeren uit de regio Amersfoort te vergroten. 

Voor onze recente activiteiten en sponsoracties verwijzen wij u door naar onze Facebook pagina

CONTACT

Stichting IRINA
www.stichtingirina.nl
info@stichtingirina.nl
06-13565623


RSIN: 8141.69.296
IBAN NL95 ABNA 0488 1828 75
KVK: 32105566

BESTUUR

Voorzitter 
Rens Sturres
Secretaris 
Wietske Rademaker – van den Beld
Penningmeester
Jorik Zomer
Algemene bestuursleden
Mirthe Westrik
Christiaan Kiela

Bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen beloning/compensatie.

FINANCIEEL

Doormiddel van fondswerving, giften en opbrengsten van goede doelen acties worden de financiƫle middelen opgehaald om de projecten van de stichting te bekostigen. Alle verworven middelen komen direct ter gunste van de opgezette projecten. Deze middelen worden door de aangestelde penningmeester op de lopende bankrekening van de stichting beheerd.

Jaarplannen
Jaarplan 2021
Jaarplan 2020

Baten en lasten
Baten en lasten 2019
Baten en lasten 2020
Baten en lasten 2021
Baten en lasten 2022