OVER DE STICHTING

Stichting IRINA heeft het doel om vanuit een christelijke geloofsovertuiging een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden en welzijn van alle bevolkingsgroepen in en buiten Nederland. Dit doet de stichting doormiddel van bouwprojecten, kinderwerk en het uitdelen van levensmiddelen. Door juist jongeren te betrekken bij deze  projecten hoopt stichting IRINA de sociale betrokkenheid van jongeren te vergroten. 

CONTACT

Stichting IRINA
www.stichtingirina.nl
info@stichtingirina.nl
06-13565623

BESTUUR

Voorzitter 
Rens Sturres
Secretaris 
Wietske Rademaker – van den Beld
Penningmeester
Jorik Zomer
Algemene bestuursleden
Mirthe Westrik
Christiaan Kiela

Bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen beloning/compensatie.

FINANCIEEL

Doormiddel van fondswerving en goede doelen acties worden de financiële middelen opgehaald om de projecten van de stichting te bekostigen. Alle verworven middelen komen direct ter gunste van de opgezette projecten. Deze middelen worden door de aangestelde penningmeester beheerd.

JAARPLANNEN
– Jaarplan 2019
– Jaarplan 2020
– Jaarplan 2021

JAARVERSLAGEN
– Jaarverslag 2019
– Jaarverslag 2020